Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesi taleplerinin Başkanlığımız web sitesinde Dokümanlar kategorisinde bulunan (http://imidb.ahievran.edu.tr/index.php/belgeler-ve-formlar) adresinde ki Satın Alma Şube Müdürlüğünce Kullanılan Formlar başlığı altında yer alan Malzeme Talep Formu doldurularak, en geç 30.12.2016 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üst yazı ile Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.