Başkanlığımızın Acil Durum Eylem Planı yayınlanmıştır. İlgili belgeye http://imidb.ahievran.edu.tr/index.php/belgeler-ve-formlar adresinden ulaşabilirsiniz.