Başkanlığımızda 2017 yılı Temmuz ayından beri gerçekleştirilen kalite toplantılarının bir yenisi 13 Aralık 2017 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Daire Başkanlığı Kalite ve Risk Ekibi koordinatörlüğünde tüm Başkanlık personeli katılım göstermiştir. Toplantıda kalite çalışmaları kapsamında ''Dış Denetim'' bilgilendirmeleri yapılmış olup, güçlü ve zayıf yönler değerlendirilmiş, personelin çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.