2017-2021 STRATEJİK PLAN( e-kitap formatı)

 

PL_004 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Planı